مکان شرکت

شرکت پیشگامان تحقیق و توسعه سها

فرم تماس

11 + 12 =

آدرس و تلفن شرکت

 

بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب، مرکز رشد، شرکت پیشگامان تحقیق و توسعه سها

Tel: ۰۲۱ ۵۶۲۷ ۷۰۷۸

Fax: ۰۲۱ ۸۸۸ ۴۴۱۴۱

E-mail: info@soha-rnd.ir