پرنده چشم آسمان

سیستم خلبان خودکار هوشمند با تکیه بر تکنولوژی روز،کاملا بومی و ساخت شرکت پیشگامان تحقیق و توسعه سها، از بارزترین ویژگی های این پرنده است.

 

این پرنده با تکیه بر دانش تخصصی و مهندسی پیشرفته و کاملا بومی، طبق استاندارد های هوایی، طراحی و ساخته شده است.

 

مشخصات فیزیکی

عرض بال: ۳٫۳ متر

سطح بال: ۰٫۹۱۴ مترمربع

طول کل بدنه: ۲٫۱۸ متر

بیشینه وزن برخاست: ۲۲ کیلوگرم

وزن محموله: ۱٫۲ کیلوگرم

وزن خالی پیکره: ۱۰ کیلوگرم

 

مشخصات عملکردی

شعاع عملیاتی: ۸۰ کیلومتر

ارتفاع سقف پرواز: ۵ کیلومتر

مداومت پروازی: ۲۴۰ دقیقه

طول باند برخاست و فرود: ۱۰۰ متر

سرعت پرواز: ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت

 

مشخصات سیستمی

نوع پیشران: بنزینی ۲ زمانه

فرکانس ارسال داده: ۴۳۰ mhz

فرکانس ارسال فرمان: ۴۳۰ mhz

نوع محموله: دوربین، سیستم پردازش و بسته امدادی

روش‌های هدایت و کنترل: خودکار

 

از دیگر محصولات شرکت دیدن فرمایید

بازگشت به محصولات